हिंदी महासागरावरील हवामान (Climate on Indian Ocean)

हिंदी महासागरावरील हवामान (Climate on Indian Ocean)

हिंदी महासागराचा काही भाग उत्तर गोलार्धात, तर सर्वाधिक भाग दक्षिण गोलार्धात आहे. विषुववृत्तापासूनचे अंतर आणि ऋतूनुसार पृष्ठीय जलाच्या तापमानात तफावत ...