आइनस्टाइन, अल्बर्ट  (Einstein, Albert)

आइनस्टाइन, अल्बर्ट  (Einstein, Albert)

आइनस्टाइन, अल्बर्ट : (१४ मार्च १८७९ – १८ एप्रिल १९५५) मूळचे जर्मनीत जन्मलेले अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइनस्टाइन ह्यांना २० व्या शतकातील ...
काल (Time)

काल (Time)

आपल्याला घटनांचा अनुभव येतो, तेव्हा कित्येक घटना इतर काही घटनांच्या पूर्वी किंवा नंतर घडलेल्या असतात, असाही अनुभव येतो. उदा., एखादी ...