हस्तस्वच्छकारी द्रव्य (Hand sanitizer)

हस्तस्वच्छकारी द्रव्य

हस्तस्वच्छकारी द्रव्य आपल्या हातावरील रोगकारक सूक्ष्मजंतू नष्ट करून हात निर्जंतुक करणाऱ्या, द्रव किंवा सहज ओतता येईल अशा जेलच्या स्वरूपात उपलब्ध ...