जे. क्रेग व्हेन्टर इन्स्टिट्यूट (J. Craig Venter Institute)

जे. क्रेग व्हेन्टर इन्स्टिट्यूट (J. Craig Venter Institute)

जे. क्रेग व्हेन्टर इन्स्टिट्यूट : ( स्थापना – २००६ ) जे. क्रेग व्हेन्टर इन्स्टिट्यूट जनुकविज्ञानातील एक अग्रगण्य संशोधनसंस्था आहे. जॉन ...