सॅपोनिन (Saponin)

सॅपोनिन (Saponin)

सॅपोनिन एक रासायनिक संयुग आहे.  हे संयुग वनस्पतींच्या  भागातच मिळते असा समज होता परंतु ते समुद्री जीव जसे समुद्री काकडीमध्येही ...
Close Menu
Skip to content