चित्रे, शशिकुमार मधुसूदन (Chitre, Shashikumar Madhusudan)

 चित्रे, शशिकुमार मधुसूदन (Chitre, Shashikumar Madhusudan)

चित्रे, शशिकुमार मधुसूदन : ( ७ मे १९३६ ) शशिकुमार मधुसूदन चित्रे हे भारतात जन्मलेले गणिती आणि खगोलशास्त्रज्ञ आहेत. चित्रे यांनी ...