प्रतिमा (दृश्य) संवेदनिक स्मृति (Iconic Sensory Memory)

प्रतिमा (दृश्य) संवेदनिक स्मृति (Iconic Sensory Memory)

अल्पकालिक संवेदन स्मृतीचा प्रकार. एखादी गोष्ट स्मरणात ठेवणे, याची सुरुवात संवेदन इंद्रियामार्फत होते. मानसशास्त्रज्ञांनी संशोधनांती हे सिद्ध केले आहे की, ...