स्व्हेन आँडर्स हेडीन (Sven Anders Hedin) 

स्व्हेन आँडर्स हेडीन (Sven Anders Hedin) 

हेडीन, स्व्हेन आँडर्स (Hedin, Sven Anders) : (१९ फेब्रुवारी १८६५ – २६ नोव्हेंबर १९५२). स्वीडिश समन्वेषक आणि भूगोलज्ञ. तसेच प्रदेश नकाशाकार, ...