इमारतींची भूकंप संकल्पन तत्त्वे (Seismic Design Philosophy of Buildings)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना क्र. ८ भूकंपविरोधक इमारतींचे संकल्पन : एखाद्या विवक्षित स्थळी भूकंपामुळे निर्माण होणाऱ्या हादऱ्यांची तीव्रता हलकी, साधारण किंवा तीव्र असू शकते. या बाबीचा सापेक्षतेने विचार केल्यास, हलके हादरे…

Read more about the article भारतातील भूकंपप्रवण क्षेत्रे (The Seismic Zones in India)
आ. १. भौगोलिक आराखडा आणि भारतातील विवर्तनिय भूपट्ट सीमारेषा

भारतातील भूकंपप्रवण क्षेत्रे (The Seismic Zones in India)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना क्र. ४ भौगोलिक आणि भूविवर्तनी विशिष्ट लक्षणे :             भारत इंडोऑस्ट्रेलियन भूपट्टाच्या उत्तर पश्चिम दिशेला असून तो ऑस्ट्रेलिया, हिंदी महासागराचा मोठा भाग आणि इतर काही लहान देशांनी…

Read more about the article भूकंपाचे मोजमाप (Magnitude and Intensity of Earthquakes)
आ. १. मूळ पारिभाषिक शब्द

भूकंपाचे मोजमाप (Magnitude and Intensity of Earthquakes)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना क्र. ३ भूकंपाविषयी काही संज्ञा : पृथ्वीच्या अंतरंगात प्रस्तरभंगाच्या ज्या बिंदूपासून भूखंडाची घसरण सुरू होते त्याला भूकंपनाभी किंवा अपास्तिक (Focus or Hypocenter) असे म्हटले जाते आणि या…

Read more about the article भूगर्भातील भूकंपीय लहरी (How the ground shakes?)
आ. १. भूकंप लहरींचा इमारतीपर्यंत प्रवास

भूगर्भातील भूकंपीय लहरी (How the ground shakes?)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना क्र. २ भूकंप लहरी : भूकंपामुळे भूगर्भीय ताणतणावांमुळे उत्सर्जित झालेली ऊर्जा भूगर्भाच्या अंतर्पृष्ठावरून परावर्तित किंवा वक्रीभवन होऊन भूकंप लहरींच्या स्वरूपात भूस्तरांमार्फत अनेक दिशांना पसरते. या लहरी दोन…

Read more about the article भूकंप होण्यामागची कारणे  (What causes Earthquakes?)
आ. १. पृथ्वीचे अंतरंग

भूकंप होण्यामागची कारणे (What causes Earthquakes?)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना क्र. १ पृथ्वी आणि तिचे अंतरंग : अनेक लक्ष शतकांपूर्वी पृथ्वी हा विविध तप्त द्रव्यांचा एक गोळा होता. कालांतराने हळूहळू पृथ्वी जसजशी थंड होत गेली तसतसे जड…