मराठी विश्वकोशाबरोबरच मुलांसाठी कुमार विश्वकोश संपादित करण्याची योजना १९८० सालानंतर विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी ही योजना तयार केली. त्यानंतरच्या अध्यक्षांच्या काळात टप्याटप्याने ही योजना साकार होत गेली. ९ वी ते १२ वी या इयत्तांचे विद्यार्थी म्हणजे सर्वसाधारणपणे १४ ते १८ वयोगटातील मुले-मुली हा कुमार विश्वकोशाचा वाचकवर्ग अभिप्रेत आहे. कुमार विश्वकोशाचे १२ खंड प्रस्तावित असून प्रत्येक खंड विशिष्ट विषयाला वाहिलेला आहे. कुमार विश्वकोशाचा “खंड १ : जीवसृष्टी आणि पर्यावरण” प्रकाशित करण्यात आलेला आहे.

जीवसृष्टी आणि पर्यावरण
कुमार विश्वकोश प्रस्तावित खंड :

खंड २ : भौतिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
खंड ३ : विश्व आणि पृथ्वी
खंड ४ : प्राचीन संस्कृती
खंड ५ : आधुनिक जग
खंड ६ : उद्योगधंदे आणि व्यापार
खंड ७ : शेती आणि शेतकी
खंड ८ : जागतिक साहित्य
खंड ९ : ललित कला
खंड १० : क्रीडा, खेळ, मनोरंजन
खंड ११ : थोरांची चरित्रे
खंड १२ : महाराष्ट्र आणि भारत