ज्ञानमंडळे

ज्ञानमंडळे

या नोंदी वाचल्यात का?

slider2
slider1

कुमार विश्वकोश

कुमार वयातील मुलांचा बौद्धिक विकास व्हावा व जगभरातील ज्ञान सोप्या भाषेत अभ्यासता यावे ह्यासाठी "महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाने" कुमार विश्वकोशाची स्वतंत्र रचना केली. ह्यात मुख्यत्वे जीवसृष्टी, पर्यावरण, भूगोल, अंतराळ अशा आकर्षक विषयांचा समावेश आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या ह्या युगात कुमार वयातच पाल्यांच्या हातात टॅबलेट व लॅपटॉप आहेत. अशा वेळी त्यांना योग्य माहिती देणारे हे संकेस्थळ बौद्धिक विकासाला सहाय्यभूत होइल. कुमारविश्वकोश पहा >>

Close Menu
Skip to content