मार्टीन लुईस पर्ल (Martin Lewis Perl)

मार्टीन लुईस पर्ल

पर्ल, मार्टीन लुईस : (२४ जून १९२७ — ३० सप्टेंबर २०१४). अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ. त्यांनी टाऊ (Tau) या लेप्टॉन (Lepton) ऋण ...