डेव्हिड जॉर्ज केंडाल (David George Kendall)

डेव्हिड जॉर्ज केंडाल (David George Kendall)

केंडाल, डेव्हिड जॉर्ज (१५ जानेवारी १९१८ – २३ ऑक्टोबर २००७). ब्रिटिश संभाव्यतातज्ञ आणि संख्याशास्त्रज्ञ. केंडाल यांनी गणिती संख्याशास्त्र, रांगेचा सिद्धांत ...