कामील्लो बेन्सो दी काव्हूर    (Camillo Benso, Count of Cavour)

कामील्लो बेन्सो दी काव्हूर    (Camillo Benso, Count of Cavour)

काव्हूर, कामील्लो बेन्सो दी : (१० ऑगस्ट १८१० — ६ जून १८६१).  इटालियन राष्ट्रभक्त व मुत्सद्‌दी. पीडमॉटच्या एका सरदार घराण्यात ...