एर्न्स्ट एंगेल (Ernst Engel)

एर्न्स्ट एंगेल (Ernst Engel)

एंगेल, एर्न्स्ट (Engel, Ernst) : (२६ मार्च १८२१ – ८ डिसेंबर १८९६). जर्मन संख्याशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ. त्यांचा जन्म ड्रेझ्डेन येथे ...