ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस- बी.आय.एस. ( Bureau of Indian Standards – BIS )

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस- बी.आय.एस. ( Bureau of Indian Standards – BIS )

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस- बी.आय.एस. : ( स्थापना – १९४६ / २३ डिसेंबर १९८६ ) बी.आय.एस. ही भारतीय राष्ट्रीय मानक ...