जमशेटजी  फ्रामजी मादन (Jamshedji Framji Madan)

जमशेटजी  फ्रामजी मादन

मादन, जमशेटजी  फ्रामजी :  (? १८५६ – २८ जून १९२३). भारतीय चित्रपटव्यवसायाचे जनक. त्यांचा जन्म मुंबईत एका पारसी परिवारात झाला ...