लाकडाचे जैविक विघटन (Biodegradation of Wood)

लाकडाचे जैविक विघटन (Biodegradation of Wood)

बहुवार्षिक झाडांपासून मिळणारे काष्ठ आणि इतर गवत वर्गातील वनस्पतींचे खोड यांत असलेला मुख्य घटक म्हणजे “लिग्नोसेल्युलोज.” यामध्ये मुख्यत्वे सेल्युलोज,लिग्निन आणि ...