रामन, चंद्रशेखर वेंकट (Raman, Chandrasekhara Venkata)

रामन, चंद्रशेखर वेंकट (Raman, Chandrasekhara Venkata)

रामन, चंद्रशेखर वेंकट : ( ७ नोव्हेंबर १८८८ – २१ नोव्हेंबर १९७० ) रामन यांचा जन्म ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली असलेल्या मद्रास ...