जॉर्ज सायमन ओहम (Georg Simon Ohm)

जॉर्ज सायमन ओहम

ओहम, जॉर्ज सायमन : ( १६ मार्च १७८९ – ६ जुलै १८५४) जॉर्ज सायमन ओहम यांचा जन्म जर्मनीच्या बव्हेरियामधील एरलांगेन येथे ...