तिसरा जॉर्ज (George III of the United Kingdom)

तिसरा जॉर्ज (George III of the United Kingdom)

जॉर्ज, तिसरा : (४ जून १७३८—२९ जानेवारी १८२०). हॅनोव्हर घराण्यातील ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचा १७६०—१८२० या काळातील राजा. त्याचा जन्म ...
माराया टेरिसा (Maria Theresa)

माराया टेरिसा (Maria Theresa)

माराया टेरिसा : (१३ मे १७१७ — २९ नोव्हेंबर १७८०). ऑस्ट्रिया, बोहीमिया व हंगेरीची राणी आणि पवित्र रोमन साम्राज्याची महाराणी ...
विल्यम पिट, थोरला  (William Pitt, the Elder, 1st Earl of Chatham)

विल्यम पिट, थोरला  (William Pitt, the Elder, 1st Earl of Chatham)

पिट, विल्यम थोरला : (१५ नोव्हेंबर १७०८ – ११ मे १७७८). इंग्‍लंडचा सुप्रसिद्ध युद्धमंत्री व अठराव्या शतकातील थोर मुत्सद्दी. त्याचा ...