गिलॉटीन  (शिरच्छेद यंत्र) (Guillotine)
गिलॉटीन यंत्र

गिलॉटीन (शिरच्छेद यंत्र) (Guillotine)

गिलॉटीन : (शिरच्छेद यंत्र). अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील शिक्षा करण्याचे एक परिमाण. या यंत्रामुळे रक्तरंजित व भयभीत करणाऱ्या सार्वजनिक देहदंडाचा प्रघात सुरू झाला. हे शिरच्छेद यंत्र बनविण्यासाठी दोन खांब, एक दोरखंड,…

Close Menu