मध्यम दाबाकरिता बहिर्गेही मंडल खंडक (Medium Voltage Outdoor Circuit-Breaker)

मध्यम दाबाकरिता बहिर्गेही मंडल खंडक

मंडल खंडकाचे मुख्य कार्य : विद्युत प्रवाहाचे साधारण परिस्थितीत नियंत्रण करणे, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत मंडल प्रवाह खंडित करून मंडलातील रोहित्रासारख्या ...
धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर – भाग - १ (Metal Enclosed Medium Voltage Indoor Switchgear, Part - 1)

धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर – भाग – १

उत्पादन केंद्रापासून प्रत्यक्ष वापराच्या ठिकाणी विद्युत शक्ती तीन टप्प्यात वहन केली जाते. प्रथम उच्च व अतिउच्च दाबाने लांब पल्ल्यासाठी तिचे ...
धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर : भाग - २ (Metal Enclosed Medium Voltage Indoor Switchgear, Part – 2)

धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरिता अंतर्गेही स्विचगिअर : भाग – २

धातू आवेष्टित मध्यम दाबाकरीता अंतर्गेही स्विचगिअरचे कार्य, प्रकार, रचना इत्यादी मूलभूत माहिती भाग – १ विस्तारित केली आहे. या भागात ...
चलित्र नियंत्रण केंद्र (Motor Control Centre, MCC)

चलित्र नियंत्रण केंद्र

वीज वितरण प्रणालीमध्ये चलित्र नियंत्रण केंद्राची भूमिका : चलित्र नियंत्रण केंद्र हे कारखान्यातील एका विभागातील चलित्र आरंभीचा (Combination Starters) भौतिक ...