बोधात्मक भाषाविज्ञान (Cognitive Linguistics)

बोधात्मक भाषाविज्ञान

भाषेचा आकलनाच्या दृष्टीकोनातून अभ्यास करणारी भाषा विज्ञानातील एक अभ्यासपद्धती . १९७० च्या दशकात निर्माण झालेली, गेल्या अर्धशतकभर  विकसित होत असणारी ...