सप्ताळू (Peach/Nectarine)

सप्ताळू

सप्ताळू (प्रूनस पर्सिका) : (१) वृक्ष, (२) फुले, (३) फळे. (पीच/नेक्टरीन). चवदार फळांसाठी प्रसिद्ध असलेला रोझेसी कुलातील एक लहान वृक्ष ...
वरी (Proso millet)

वरी

(प्रोसो मिलेट). एक तृणधान्य. वरी ही वनस्पती पोएसी (गवत) कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव पॅनिकम मिलिएशियम आहे. गहू, तांदूळ, नाचणी ...