स्थितिस्थापकतेचा आयतन मापांक (Bulk Modulus of elasticity)

[latexpage] (अंकीय स्थिरांक, Numerical constant). आयतन मापांक घन पदार्थाच्या (Solid) अथवा द्रायूच्या (fluid) लवचिकता (elasticity) या महत्त्वाच्या गुणधर्मावर भाष्य करतो. एखाद्या पदार्थावर सर्व बाजूंनी दाब (Pressure) दिला असता, त्याच्या आकारमानात…