अब्जांश तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्र  (Nanotechnology in Medical Field)

अब्जांश तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्र

निसर्ग हाच अनादि काळापासूनचा (आद्य) अब्जांश तंत्रज्ञ व अब्जांश पदार्थांचा सर्वश्रेष्ठ निर्माता आहे. निसर्गनिर्मित अब्जांश पदार्थ अनंत काळापासून अस्तित्वात आहेत ...