भंगशास्त्र (Fracture Mechanics)

भंगशास्त्र

एकोणिसाव्या शतकात दुसऱ्या जागतिक युद्धादरम्यान बांधल्या गेलेल्या २५०० लिबर्टी जहाजांपैकी १४५ जहाजे दोन तुकड्यांमध्ये तुटले आणि ७०० जहाजांमध्ये गंभीर दोष ...
ताम्र भस्म (Tamra Bhasma)

ताम्र भस्म

ताम्र भस्म हे ताम्र (तांबे) या धातूपासून आयुर्वेदीय भस्म पद्धतीने तयार केले जाते. आयुर्वेदानुसार ताम्र धातूचे नेपाल व म्लेंच्छ असे ...
ऋतुचर्या (Ritucharya)

ऋतुचर्या

व्यक्तीला स्वस्थ राहण्यासाठी आयुर्वेद शास्त्राने आहार आणि विहार यांचे योग्य पालन करण्यासाठी काही नियम सांगितले आहेत. हे नियम देश, काल, ...
कार्बुरीकरण (Carburizing)

कार्बुरीकरण

कार्बुरीकरण ही एक उष्मारासायनिक कवच-कठिणीकरण  प्रक्रिया आहे. या प्रकारची प्रक्रिया ही कवच/ पृष्ठभाग (Case) आणि गाभा (core) यात वेगवेगळे गुणधर्म ...
समतल प्रतिविकृती भंग दृढता (Plane Strain Fracture Toughness)

समतल प्रतिविकृती भंग दृढता

भारामुळे पदार्थाची निष्फलता होऊन निर्माण होणाऱ्या दोन किंवा अधिक तुकड्यांना भंग असे म्हणतात. भंग हा सर्व प्रकारच्या वापरातील परिस्थितीदरम्यान होतो ...
क्रमवीक्षक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शक (Scanning Electron Microscope [SEM])

क्रमवीक्षक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शक

क्रमवीक्षक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शक हे प्रामुख्याने नमुन्याच्या पृष्ठभाग किंवा पृष्ठभागाजवळील संरचना अभ्यासण्यासाठी वापरले जाते. यामुळे आपण विविध कार्बनी आणि अकार्बनी पदार्थांचे ...
पृष्ठभाग यांत्रिक घर्षणपद्धत (Surface Mechanical Attrition Treatment)

पृष्ठभाग यांत्रिक घर्षणपद्धत

धातू संशोधन संस्थेचे के.लू (चीन विज्ञान अकादमी, शेनयांग,चीन) यांनी ‘पृष्ठभाग यांत्रिक  घर्षणपद्धत’ या तंत्रज्ञानाचा शोध लावला. या तंत्रज्ञानाने  पदार्थामध्ये अतिरिक्त ...
पोलादाचे बोरॉनीकरण (Steel Boronizing)

पोलादाचे बोरॉनीकरण

बोरॉनीकरण ही एक झीज प्रतिरोध वाढविण्याची लोकप्रिय विक्रिया असून ती ऊष्मारासायनिक पृष्ठभागमिश्रण पद्धत आहे.पोलादाचे बोरॉनीकरण हे ७००º – १०००º से ...