न्गुगी वा थिअंगो (Ngugi wa Thiong'o)

न्गुगी वा थिअंगो

न्गुगी वा थिअंगो : (५ जानेवारी १९३८). जेम्स थिअंगो न्गुगी. जागतिक कीर्तिचे पूर्व आफ्रिकेतील केनियन लेखक आणि शिक्षणतज्ञ. कादंबरी, नाटक, ...