फेर्मा यांचे शेवटचे प्रमेय (Fermat’s last theorem)

[latexpage] प्येअर द फेर्मा (1601 - 1665) हे सतराव्या शतकातील एक फ्रेंच गणितज्ञ. 1631 मध्ये त्यांनी ऑर्लेआ विद्यापीठाची कायद्याची पदवी संपादन केली आणि तूलूझ येथे वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला. त्यांना…

झीनो यांचा विरोधाभास (Paradox of Zeno)

[latexpage] झीनो हे एक ग्रीक तत्त्ववेत्ता व गणितज्ञ इ. स. पू. 490 च्या सुमारास ग्रीस मधील इलीआ (आत्ता हे शहर इटलीमध्ये  आहे) या शहरात होऊन गेले. झीनो हे ग्रीक तत्त्वज्ञ…