गिरीपुष्प (Mountain Flower)

गिरीपुष्प

गिरीपुष्प या वनस्पतीचा समावेश फॅबेल (Fabales) गणातील फॅबेसी (लेग्युमिनोसी) कुलात होतो. हिचे शास्त्रीय नाव ग्‍लिरीसीडिया सेपियम (Gliricidia sepium) असे आहे ...
अद्वितीय सहस्रदल पद्मकमळ (An Unique Thousand Petal Lotus)

अद्वितीय सहस्रदल पद्मकमळ

सहस्रदल पद्म हे पद्मकमळाचा एक कृषिप्रकार (कल्टीव्हर) आहे. याचा समावेश निलंबोनेसी या वनस्पती कुटुंबात होतो. निलंबो या प्रजातींमुळे या कुटुंबाला ...
अग्रणी वनस्पती उद्याने (Lead Botanic Gardens)

अग्रणी वनस्पती उद्याने

अग्रणी वनस्पती उद्यान ही पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने जैवविविधता जतन-संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने राबविलेली एक संकल्पना आहे. या मंत्रालयाच्या वित्तीय साहाय्यातून २०१३ ...
सुरण (Elephants Foot Yam)

सुरण

सुरण ही वनस्पती कंदवर्गीय असून ती अळूच्या कुलातील आहे. हिंदीमध्ये जिमीकंद, इंग्रजीमध्ये एलेफंट्स फूट यॅम, संस्कृतमध्ये अर्शोघन, कण्डूल, चित्रदण्डक, कन्दनायक, ...