आझाद अब्दुल अहद (Azad Abdul Ahad)

आझाद अब्दुल अहद

‘आझाद’ अब्दुल अहद : (१९०३ – १९४८). एक काश्मीरी कवी. बडगाम तालुक्यातील रंगार नावाच्या खेड्यात एका गरीब कुटुंबात त्यांचा जन्म ...