कुषाणकालीन मृण्मयकला (Kushana Period : Terracotta Art)

कुषाणकालीन मृण्मयकला

साधारणत: इसवी सन पहिल्या शतकाच्या प्रारंभिक दशकात कुषाणांचे विविध टोळ्यांच्या माध्यमाने उत्तर पश्चिम भारतात आगमन झाले. या टोळ्यांच्या संघाचे नेतृत्व ...
मौर्यकालीन मृण्मय कला (Maurya Dynasty : Terracotta Art)

मौर्यकालीन मृण्मय कला

प्राचीन भारतातील एक प्रसिद्ध राजवंश. चंद्रगुप्त मौर्य याने नंद घराण्याला पराभूत करून मौर्य साम्राज्याची स्थापना केली. इ. स. पू. ३२१ ...
शुंगकालीन मृण्मय कला (Shunga Dynasty : Terracotta Art)

शुंगकालीन मृण्मय कला

भारतातील एका प्राचीन राजवंशातील कला. मौर्य साम्राज्याच्या अस्तानंतर गंगा यमुनेच्या दोआबात शुंग घराण्याची सत्ता उदयास आली, असे पुराणांच्या आधारे समजते ...