Read more about the article कुषाणकालीन मृण्मयकला (Kushana Period : Terracotta Art)
मानवी प्रतिमा असलेले कुषाणकालीन संकल्पकुंड.

कुषाणकालीन मृण्मयकला (Kushana Period : Terracotta Art)

साधारणत: इसवी सन पहिल्या शतकाच्या प्रारंभिक दशकात कुषाणांचे विविध टोळ्यांच्या माध्यमाने उत्तर पश्चिम भारतात आगमन झाले. या टोळ्यांच्या संघाचे नेतृत्व ‘एहु-झी’ (यू-एची) (Yuezhi) टोळी करीत होती. याच टोळीच्या माध्यमातून पुढे…

मौर्यकालीन मृण्मय कला (Maurya Dynasty : Terracotta Art)

प्राचीन भारतातील एक प्रसिद्ध राजवंश. चंद्रगुप्त मौर्य याने नंद घराण्याला पराभूत करून मौर्य साम्राज्याची स्थापना केली. इ. स. पू. ३२१ ते इ. स. पू. १८५ या कालखंडात मौर्य घराण्याचे राज्य…

Read more about the article शुंगकालीन मृण्मय कला (Shunga Dynasty : Terracotta Art)
लक्ष्मी आणि सोबत हातात चवरी घेऊन उभ्या असलेल्या सेविकेची शुंगकालीन प्रतिमा, कौशांबी.

शुंगकालीन मृण्मय कला (Shunga Dynasty : Terracotta Art)

भारतातील एका प्राचीन राजवंशातील कला. मौर्य साम्राज्याच्या अस्तानंतर गंगा यमुनेच्या दोआबात शुंग घराण्याची सत्ता उदयास आली, असे पुराणांच्या आधारे समजते. साधारणत: इ. स. पू. दुसरे शतक ते इ. स. पू.…