इरेटॉस्थेनिझची चाळणी (Sieve of Eratosthenes)

[latexpage] ग्रीक गणितज्ञ इरेटॉस्थेनिझ (Eratosthenes : इ.स.पू. सुमारे 276 - 194)  यांनी  '$P$'  या दिलेल्या एक पेक्षा मोठ्या नैसर्गिक संख्येपर्यंतच्या सर्व अविभाज्य संख्या शोधण्याची जी पद्धत सांगितली, तिला 'इरेटॉस्थेनिझची चाळणी'…