इरेटॉस्थेनिझची चाळणी (Sieve of Eratosthenes)

इरेटॉस्थेनिझची चाळणी

ग्रीक गणितज्ञ इरेटॉस्थेनिझ (Eratosthenes : इ.स.पू. सुमारे 276 – 194)  यांनी  ‘‘  या दिलेल्या एक पेक्षा मोठ्या नैसर्गिक संख्येपर्यंतच्या सर्व ...