कार्ल वेइगर्ट (Carl Weigert)

कार्ल वेइगर्ट

वेइगर्ट, कार्ल : ( १९ मार्च, १८४५ ते  १५ ऑगस्ट, १९०४ ) कार्ल वेइगर्ट यांचा जन्म मुन्स्टरबेर्ग, सिलेसिया येथे झाला. त्यांनी  ...
जॉन टिंडाल (John Tyndall)

जॉन टिंडाल

टिंडाल, जॉन :  ( २ ऑगस्ट १८२० – ४ डिसेंबर १८९३ )  जॉन टिंडाल या भौतिकशास्त्रज्ञाचा जन्म लीलीनब्रिज काउंटी कार्लो, ...
विल्यम हेन्री पार्किन ( William Henry Perkin)

विल्यम हेन्री पार्किन

पार्किन, विल्यम हेन्री : ( १२ मार्च १८३८ – १४ जुलै १९०७ ) विल्यम हेन्री पर्किन यांचा जन्म लंडन येथे ...
जोहान्स फ्रेडरिक माईश्चर (Johannes Friedrich Miescher) 

जोहान्स फ्रेडरिक माईश्चर

माईश्चर, जोहान्स  फ्रेडरिक : ( १३ ऑगस्ट १८४४ –  २६ ऑगस्ट १८९५ ) जोहान्स फ्रेडरिक माईश्चर यांचा जन्म स्वित्झर्लंडमधील बासेल येथे ...
हॅन्सन, गेरहार्ड हेन्रीक आरमौर ( Hansen, Gerhard Henrik Armauer)

हॅन्सन, गेरहार्ड हेन्रीक आरमौर

हॅन्सन, गेरहार्ड हेन्रीक आरमौर : ( २९ जुलै १८४१ १२ फेब्रुवारी १९१२ )        हान्सेन यांच्या सन्मानार्थ भारत सरकारने  ...
श्रॉटर, जोसेफ (Schroter, Joseph)

श्रॉटर, जोसेफ

श्रॉटर, जोसेफ : ( १४ मार्च, १८३७ – १२ डिसेंबर, १८९४ ) जोसेफ श्रॉटर हे जर्मन शास्त्रज्ञ एक नावाजलेले बुरशीतज्ज्ञ ...
अर्न्स्ट कार्ल ॲबे (Ernst Karl Abbe)

अर्न्स्ट कार्ल ॲबे

अर्न्स्ट कार्ल ॲबे ॲबे, अर्न्स्ट कार्ल  :  (२३ जानेवारी, १८४० — १४ जानेवारी, १९०५). अर्न्स्ट कार्ल ॲबे यांचा जन्म आयसेनाख ...