लिओनार्ड, फ्रिट्झ (Leonhard, Fritz)

लिओनार्ड, फ्रिट्झ

लिओनार्ड, फ्रिट्झ : ( १२ जुलै १९०९ ते  ३० डिसेंबर १९९९ ) फ्रिट्झ लिओनार्ड या जर्मन अभियंत्याचा जन्म जर्मनीतील स्टुटगार्ट ...
नेर्व्ही, पिएरलुईगी (Nervi, Pier Luigi)

नेर्व्ही, पिएरलुईगी

नेर्व्ही, पिएरलुईगी : ( २१ जून १८९१ – ९ जानेवारी १९७९ ) पिएरलुईगी नेर्व्ही यांचा जन्म इटलीमधील सोंदियो (Sondrio) या ...
युजीन, फ्रेसिने  (Eugene, Freyssinet)

युजीन, फ्रेसिने  

युजीन, फ्रेसिने : ( १३ जुलै १८७९ ते ८ जून १९६२ )                               युजीन फ्रेसिने या फ़्रेंच अभियंत्याचा जन्म फ्रांसमधील ...
आयफल, आलेक्झांडर गुस्ताव्ह  (Eiffel, Alexandre Gustave)

आयफल, आलेक्झांडर गुस्ताव्ह 

आयफल, आलेक्झांडर गुस्ताव्ह : ( १५ डिसेंबर १८३२ – २७ डिसेंबर १९२३ )  अलेक्झांडर गुस्ताव्ह आयफल या मूळ जर्मन ...
टेलफर्ड थॉमस (Telford Thomas)

टेलफर्ड थॉमस

टेलफर्ड थॉमस : (९ ऑगस्ट १७५७ – २ सप्टेंबर १८३४) थॉमस टेलफर्ड या स्कॉटिश अभियंत्याचा जन्म डंफ्रिशायरमधील ग्लेंडिग्निग (Glendigning) येथे झाला. त्याच्या ...
कँडेला, फेलिक्स (Candela, Felix)

कँडेला, फेलिक्स

कँडेला, फेलिक्स : (२७ जानेवारी, १९१० ते ७ डिसेंबर, १९९७) फेलिक्स कँडेला या मूळच्या स्पॅनिश वास्तुशास्त्रज्ञाचा जन्म स्पेनमधील माद्रिद या ...
श्लाईख, योर्ग (Schlaich Jorg)

श्लाईख, योर्ग

श्लाईख, योर्ग :  (१७ ऑक्टोबर १९३४ – ) योर्ग श्लाईख या जर्मन अभियंत्याचा जन्म जर्मनीतील बादेन-ब्युटेंबर्गमधील केर्नेन येथे झाला. त्यांनी ...
प्येअर लुईजी नेर्व्ही (Pier Luigi Nervi)

प्येअर लुईजी नेर्व्ही

प्येअर नेर्व्ही नेर्व्ही, प्येअर लुईजी : (२१ जून, १८९१ — ९ जानेवारी, १९७९). इटालियन वास्तुकार व संरचनात्मक अभियंता. प्येअर लुईजी ...