मणि कौल (Mani Kaul)

मणि कौल

कौल, मणि : (२५ डिसेंबर १९४४ – ६ जुलै २०११). जागतिक ख्यातीचे आणि समांतर शैलीचे चित्रपट बनविणारे श्रेष्ठ भारतीय चित्रपट ...
रंग, चित्रपटातील

चित्रपटात रंगांचा वापर करण्याची सुरुवात १८९५ मध्ये टॉमस एडिसनच्या ॲनाबेल्ज् डान्स  या चित्रपटापासून झाली, असे मानले जाते. त्या काळात चित्रपटाची ...