गौतमीपुत्र कांबळे (Goutamiputra Kambale)

गौतमीपुत्र कांबळे

कांबळे, गौतमीपुत्र : (२ जुन १९४९). मराठी साहित्यातील सुप्रसिद्ध कथाकार आणि फुले-आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते. गौतमीपुत्र कांबळे हे स्वत:ची एक ...
शंकर भाऊ साठे (Shankar bhau Sathe)

शंकर भाऊ साठे

साठे, शंकर भाऊ : (२६ ऑक्टोबर १९२५ – ११ मार्च १९९६). महाराष्ट्रातील शाहीर व साहित्यिक. अण्णाभाऊ साठे यांचे कनिष्ठ बंधू ...