इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण प्रणाली  (Electronic Communication System)

इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण प्रणाली

माहितीचे आदान-प्रदान म्हणजे संप्रेषण (Communication) होय. एकमेकांमध्ये अधिक अंतर असल्यास माहितीच्या प्रसारासाठी टेलिग्राफ व टेलिफोन यांचा वापर पूर्वी केला जात ...