Read more about the article धातूंचे यांत्रिक गुणधर्म (Mechanical Properties of Metals )
flowers-abstract-gradient-yellow-flowers-backgrounds-powerpoint-hd background images for ppt

धातूंचे यांत्रिक गुणधर्म (Mechanical Properties of Metals )

धातूंचे गुणधर्म निरनिराळ्या प्रकारचे असतात म्हणून त्यांचे वेगवेगळे वर्ग केलेले आहेत. यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत् चुंबकीय असे त्यांतील प्रमुख प्रकार आहेत. अतिउच्च आणि अतिनीच तापमानातील गुणधर्म असेही एक निराळ्या प्रकारचे वर्गीकरण…