एलिंगहॅम आकृती (Ellingham Diagram)

ऑक्साइडचे क्षपण करणासाठी लागणारा क्षपणक ठरविण्यासाठी उष्णता गतीशास्त्राचा (Thermo dynamics) उपयोग होतो. एलिंगहॅम या शास्त्रज्ञाने उत्तम क्षपणक (Reducing agent) शोधण्यासाठी १९४४ साली एलिंगहॅम आकृतीची निर्मिती केली. या आकृतीमध्ये क्ष- अक्षावर…

Read more about the article उष्माबाधित क्षेत्र (Heat affected zone)
उष्माबाधित क्षेत्र (Heat affected zone)

उष्माबाधित क्षेत्र (Heat affected zone)

वितळजोडकामात (Welding) समधातूचे भाग एकत्र जोडले जातात. जेव्हा वितळजोडकाम चालू असते, तेव्हा जोडणी क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त तापमान असते. यामुळे धातूच्या यांत्रिक गुणधर्मावर, तसेच धातु संरचनेवर परिणाम होतो. ओतकामासारखी  संरचना (Microstructure)…