जोहान हेनरिक वॉन थुनेन (Johann Heinrich von Thünen)

जोहान हेनरिक वॉन थुनेन

थुनेन, जोहान हेनरिक वॉन (Thünen, Johann Heinrich von) : (२४ जून १७८३ – २२ सप्टेंबर १८५०). एकोणिसाव्या शतकातील एक प्रसिद्ध ...
बाउमोल इफेक्ट - परिणाम (Baumol Effect)

बाउमोल इफेक्ट – परिणाम

कामगारांच्या उत्पादकता वाढीचा अनुभव असलेल्या इतर रोजगारांमध्ये वाढीव पगाराच्या प्रतिसादात कामगारांच्या उत्पादनात कमी किंवा जास्त वाढ झालेल्या रोजगारामध्ये वेतनाची वाढ ...
ऐतिहासिक सांप्रदाय (Historical School)

ऐतिहासिक सांप्रदाय

एका विचाराने प्रभावित झालेला गट म्हणजे संप्रदाय होय. एखादा काळ, धर्म, भक्ती, कला किंवा विषय अशा अनेक स्वरूपाची विचारसरणी प्रथमत: ...
रॉय जॉर्ज डग्लस ॲलन (Roy George Douglas Allen)

रॉय जॉर्ज डग्लस ॲलन

ॲलन, सर रॉय जॉर्ज डग्लस (Allen, Sir Roy George Douglas) : (३ जून १९०६ – २९ सप्टेंबर १९८३ ) प्रसिद्ध ...