प्रेषित, इस्लाम धर्मातील (The Prophet of Islam)

प्रेषित, इस्लाम धर्मातील

प्रेषितांवर विश्वास ठेवणे हे इस्लाम धर्माच्या सहा कलमांमधील एक महत्त्वाचे कलम आहे. इस्लाम धर्मात प्रेषितांचे नबी आणि रसूल असे दोन ...