इमारतींमधील भारमार्गांना क्षति होण्याची कारणे
आ. २. MRF इमारतींमधील भूकंपादरम्यान धोकादायक ठरणारे खंडित स्तंभ : (अ) तरंगते स्तंभ – इमारतीच्या खालच्या मजल्यावर खंडित झालेले स्तंभ, (आ) पश्चांतरीत स्तंभ – ओळंब्याच्या बाहेरील स्तंभ.

इमारतींमधील भारमार्गांना क्षति होण्याची कारणे