मोहिनीआट्टम् (Mohiniyattam)

मोहिनीआट्टम्

मोहिनीआट्टम् नृत्यातील एक भावमुद्रा केरळमधील एक पारंपरिक प्राचीन शास्त्रीय नृत्यप्रकार. कथकळी नृत्यदेखील केरळमधीलच आहे; पण हा प्रकार प्रामुख्याने पुरुषांनी नाचायचा, ...