लोकसाहित्य (Folklore)

लोकमानसाचे विविध वाङ्‌मयीन, सांस्कृतिक, कलात्मक आविष्कार या संज्ञेने सूचित होतात.‘फोकलोअर’ या अर्थी मराठीत लोकसाहित्य वा लोकविद्या या संज्ञा रूढार्थाने वापरल्या जातात व त्यांचा आशय कित्येकदा परस्परव्याप्त असल्याचे दिसून येते.पश्चिमेकडे ‘फोकलोअर’ची…

लोककथा (Folktale)

लोककथा: पारंपरिक सांस्कृतिक आशय असलेली व मौखिक परंपरेने जतन केली जाणारी कथा म्हणजे लोककथा होय. समग्र लोकसाहित्याप्रमाणेच लोककथा ही सुद्धा समूहनिर्मित,समूहरक्षित असते. ती परंपरागत तरीही परिवर्तनशील आणि प्रवाही असते.मौखिक परंपरेने…