फोरट्रान (FORTRAN)

फोरट्रान हि भाषा सूत्रांचा (Formulas) वापर करून बनविण्यात आली आहे, कारण फोरट्रानला गणित सूत्रांचे कोडमध्ये सहज अनुवादासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. फोरट्रान हि एक सामान्य उद्देश, अत्यावश्यक प्रोग्रामिंग भाषा आहे…

कोबोल (COBOL)

कोबोल ही संकलित इंग्रजी सारखी संगणक प्रोग्रामिंग भाषा आहे, जी व्यावसायिक वापरासाठी तयार केलेली आहे. हि प्रक्रियात्मक आणि ऑब्जेक्ट-उन्मुख भाषा आहे. कोबोल मुख्यतः कंपन्या आणि सरकार यांच्या व्यवसाय, वित्त आणि…