निकोटीन (Nicotine)

निकोटीन

निकोटीन हे अल्कलॉइड गटातील एक विषारी संयुग आहे. तंबाखू या वनस्पतीमधील (निकोटियाना टोबॅकमNicotiana tobacum) हे मुख्य अल्कलॉइड असून तंबाखूचे ...
नायट्रोबेंझीन (Nitrobenzene)

नायट्रोबेंझीन

नायट्रोबेंझीन : संरचना सूत्र नायट्रोबेंझीन हे पिवळट रंगाचे, तेलकट द्रव आहे. याला ऑइल ऑफ मिरबेन असेही म्हणतात. हे संयुग बेंझीनपासून ...