वर्ल्ड कौन्सिल ऑफ चर्चेस ऑफ इंडिया : प्रॉटेस्टंट (WCC Of India : Protestant)

वर्ल्ड कौन्सिल ऑफ चर्चेस ऑफ इंडिया : प्रॉटेस्टंट

प्रत्येक धर्म हा काही मुख्य तत्त्वांवर आधारित असतो. त्याला आध्यात्मिक अधिष्ठान असते. प्रत्येक धर्मात दोन किंवा त्याहून जास्त पंथ असू ...