भूकंप : असंरचनात्मक घटकांचे संरक्षण (Earthquake : Non-structural element’s Protection)

भूकंप : असंरचनात्मक घटकांचे संरक्षण

भूकंप मार्गदर्शक सूचना २७ इमारतींचे असंरचनात्मक घटक :  इमारतींमधील संरचनात्मक घटक (structural elements) भूकंपादरम्यान प्रामुख्याने तिच्यामध्ये राहणारे रहिवासी आणि सामान ...